ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Hungaro Pool Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.hungaropool.hu, vagy más weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.hungaropool.hu, vagy más weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. AZ ÁSZF az Ügyfél által aláírt megrendelőlapon található feltételekkel együtt érvényes, azzal együtt határozzák meg a Felek között létrejövő szerződés tartalmát. Eltérés esetén a megrendelőlap rendelkezései alkalmazandók.
SZOLGÁLTATÓ ADATAI: Név: Székhely és levelezési cím: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8.(kizárólag levelezési kapcsolat). Működés hely: 2030 Érd, Balatoni út 81/A Telefonszáma: +36-20-232 5400 E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-972930 Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Adószám 12331996-2-43
1. ÉRVÉNYESSÉG, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.hungaropool.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között elektronikusan jön létre.
1.2. Az online áruház használatával, illetve a regisztrációval az Ügyfél elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
1.3. Az online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az online áruház szolgáltatásai regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
1.4. A megrendelés, annak elektronikus levélben megküldött visszaigazolásáig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. A megrendelés módosítására kizárólag az 1.5. pontban rögzített e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével van lehetőség.
1.5. Ügyfélszolgálat 2030 Érd, Balatoni út 81/A Telefonszáma: +36-20-232 5400. Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra is van lehetőség. Az Ügyfél emailben vagy telefonon is fel tudja venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Ügyintézésre Magyar, Angol vagy Német nyelven van lehetőség.
Telefonos ügyfélszolgálat hívható: Ügyfélszolgálati nyitvatartási idő: Munkanapokon: Hétfőtől - Péntekig 9 órától 17 óráig és Szombaton: 9 órától 12 óráig. Telefon: +36-20-232 5400 Internet cím: www.hungaropool.hu E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
1.6 A Vásárló által megjelölt szállítási és számlázási címek kizárólag a rendszerben felajánlott országok területén belül lehetnek.
 2. MEGRENDELÉS, AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
2.1. A megvásárlandó termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben az Ügyfélnek a Weboldalon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, úgy az ügyfélszolgálathoz fordulhat az 1.5 pontban rögzített elérhetőségek bármelyikén.
2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely - ha nincs külön jelölve - az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A fizetendő összeg magyarországi ügyfél részére magyar forintban (Ft), egyéb más ország ügyfelei részére Euróban (EUR) kerül feltüntetésre. A Weboldalról megrendelhető termékek árai, adatai, a megrendelés egyéb feltételei változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
2.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldal felületén, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja az Ügyfélnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: - nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér; - esetleges rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os (EUR-s) vagy „1” Ft-os (EUR-s) ár; - egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár. Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, illetőleg téves/hibás ár feltüntetésből eredő felelősségét kizárja.
2.4. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül az Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, a Weboldalon hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)
2.5. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. A szállítási cím a „Szerkesztés” feliratra kattintva módosítható.
2.6. A Felek között a termék megvásárlásával – magyar, angol vagy német nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
2.7. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
2.8. A szerződés magyar, angol vagy német nyelvű lehet. A szerződés szövegének eltérő értelmezése, vagy bármilyen vita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
3. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS
3.1. Az Ügyfél a “Megrendelés” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék (ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával pedig elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. Az Ügyfél ajánlatának, megrendelésének Szolgáltatóhoz való megérkezése az Ügyfél részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
3.2. Az Ügyfél részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés létrejöttét. Az Ügyfél által elektronikusan leadott megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. Az Ügyfél köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét, illetőleg az abban feltüntetett hivatkozásokat részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bármely probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség, késedelem Ügyfelet terheli. A megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti az Ügyfél ajánlatának elfogadását.
3.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor az aláírt megrendelőlapnak Ügyfél által a Szolgáltató részére történő megküldését – és amennyiben Felek ebben állapodnak meg – az előleg Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően - a Szolgáltató kinyilvánítja a megrendelés elfogadását, amelyet egy külön, Ügyfélnek küldött e-mailben igazol vissza.
3.4. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
3.5. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles jeleznie a Szolgáltató felé az 1.5. pontban rögzített e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével.
4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1. A Szolgáltató a megrendelt terméket szállítja házhoz.
4.2. A tervezett szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel, ami függ a megrendelés beérkezésének időpontjától, de legfeljebb 5-10 munkanap.
4.3. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról, illetve átvételi lehetőségekről a szállítási és fizetési módok oldalon tájékozódhat.
4.4. Számla: A termék átvételekor (kiszállítás során) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.
5. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ÜGYFÉL JOGSZABÁLYON ALAPULÓ ELÁLLÁSI JOGA
5.1. Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján az online áruházon keresztül a jelen ÁSZF-ben írtak szerint megrendelt és megvásárolt termékek tekintetében a fogyasztót megilleti az elállás joga.
A Ptk. 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (“Fogyasztó”).
A fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 1. a terméknek, 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
A fogyasztónak minősülő Ügyfelet megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. - olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
6. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE
6.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásos nyilatkozatát köteles postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél formájában eljuttatni a Szolgáltató Ügyfélszolgálatára, a jelen ÁSZF 1.5. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
6.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetőleg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
6.3. Mind postai kézbesítés, mind elektronikus levélküldés esetében a Szolgáltató e-mailben igazolja vissza a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
6.4. Elállás esetén, azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
6.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, elektronikus levél esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Ügyfélnek az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
6.6. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja, illetve szállítmányozó céggel) a terméket.
6.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét köteles a Szolgáltató ügyfélszolgálatán előzetesen jelezni az 1.5 pontban rögzített e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével.
6.8. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
6.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
6.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Ügyfél a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató jogosult az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíteni, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.
6.11. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
7. JÓTÁLLÁS
7.1. Kötelező jótállás
7.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, baleset, - elemi kár, természeti csapás, okozta.
Jótállás körébe tartozó hiba esetén az Ügyfél: - elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet. - ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
7.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
7.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
7.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 7.1 és a 7.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
7.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
7.2. Önkéntes jótállás
7.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, illetőleg a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást is vállalhat. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát és a jótállás részletes feltételeit legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor átadott jótállási jegyen (garanciajegyen) szereplő adatok útján közli.
8. SZAVATOSSÁG
8.1. Kellékszavatosság
8.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
8.1.3. Kellékszavatossági igénye alapján az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ennek nem tud eleget tenni a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, vagy érdekmúlás esetén az Ügyfél igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
8.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
8.1.5. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.
8.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
8.1.7. Fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szerződés teljesítését követő hat hónapon belül a fogyasztónak minősülő Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatossági kötelezettség alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés időpontja után, azaz a terméknek az Ügyfél részére történő átadását követően keletkezett.
Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a teljesítés időpontja után keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. Fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött szerződés esetében a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztónak minősülő Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A teljesítést követően a kárveszélyviselés az Ügyfélre száll át, tehát a termék bármilyen későbbi okból (pl. rendeltetésellenes használat, karbantartás elmulasztása vagy objektív, elháríthatatlan károsító körülmények, természetes elhasználódás miatt) bekövetkező hibái nem a Szolgáltató terhére esnek. Amennyiben a termék fogyatékosságát, hibáját a szerződés megkötésekor az Ügyfél ténylegesen ismerte, vagy azt a termék jellege, természete vagy a szerződéskötés körülményei alapján számításba kellett vennie, fel kellett ismernie, a Szolgáltató hibás teljesítése nem állapítható meg,
8.1.8. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha a termék meghibásodásában az Ügyfelet terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában az Ügyfél köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
8.1.9. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
8.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG
8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet közvetlenül a termék gyártójával szemben.
8.2.2. A fogyasztónak minősülő Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
8.2.3. Termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.
8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
8.2.5. Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztónak minősülő Ügyfél felelős.
8.2.6. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
8.2.7. A bizonyítási teher első lépésben a fogyasztónak minősülő Ügyfélre hárul: neki kell bizonyítania, hogy a termék hibás, vagyis nem felelt meg a gyártó által történt forgalomba hozatal időpontjában a hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezett a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártó nem felel, ha a termék hibájának oka az általa történt forgalomba hozatal időpontja után keletkezett, vagyis részéről hibás forgalomba hozatal nem történt. A termék forgalomba hozatalkori hibájának bizonyítása a fogyasztót, a mentesülési körülmények bizonyítása viszont a gyártót terheli.
8.2.8. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; vagy b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
9. A WEBOLDAL CÉLJA, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
9.1. A Weboldal célja az azon megtalálható termékek értékesítése és a termékekkel kapcsolatos tájékoztatás. Az egyes termékeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. A Szolgáltató ugyan kellő gondossággal kezeli a Weboldalon szereplő információkat, az azon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, a Weboldalon, illetve az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
9.2. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan kárért, ami a Weboldalhoz való csatlakozás vagy annak használata miatt, illetve ennek során következett be. A Weboldalra látogató feladata megóvni a számítógépét, és az azon tárolt adatokat az esetleges behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.
9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért és a Weboldal használói által esetlegesen közzétett nyilatkozatokért, tartalmakért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató megkeresés esetén teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.
9.4. A Weboldal olyan hiperhivatkozásokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és egyéb tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
9.5. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
10. SZERZŐI JOG
10.1. A Weboldalon található korábbi és jelenlegi teljes tartalom – különösen, de nem kizárólagosan a honlapon megjelenő szövegek, képek, fotók, grafikák, illusztrációk, védjegyek, hang- és videoanyagok, logók, információk, egyéb anyagok, illetőleg ezek elrendezése – a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem, illetve védjegyoltalom alatt állnak. A Szolgáltató szellemi tulajdonai felhasználásához nem járul hozzá.
10.2. A Szolgáltató fenntart minden, a Weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldalon található korábbi és jelenlegi teljes tartalom egészét vagy bármely elemét módosítani, átalakítani, reprodukálni, letölteni, tárolni, kinyomtatni, más honlap vagy bármely alkotás létrehozásához bármely módon vagy formában felhasználni, bármely céllal bemutatni, kiállítani vagy terjeszteni, kereskedelmi célra, üzleti vagy nem üzletszerű célra bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy egyébként rendelkezni vele. Mindezen szerzői tartalmak másolása, ismételt felhasználása, ún. tükrözése (technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz történő újraközvetítése), megosztása, bármilyen médiumban való közlése, sugárzása vagy továbbadása a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szintén tilalmazott.
10.3. A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári-, illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Szolgáltató jogellenes felhasználás esetén követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A Weboldalon található, a Szolgáltatóra különösen jellemző grafikai elemek, logók védjegyoltalom alatt is állnak, így a jogosulatlan felhasználás nemcsak szerzői jogi jogsértésnek, hanem adott esetben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 388. §-a szerinti bűncselekménynek is minősülhet.
10.4. Tilos minden olyan tevékenység, amely Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
10.5. A Szolgáltatón kívül a Weboldalra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal vagy Szolgáltató javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. Az ilyen hiperhivatkozást tartalmazó honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Weboldalról, valamint a Weboldal és a linket tartalmazó honlap között fennálló jogviszonyról. A hiperhivatkozást tartalmazó honlap nem tartalmazhat jogsértő tartalmat. A link alkalmazására vonatkozó szabályok megsértése esetén Szolgáltató jogosult a Weboldalra mutató link azonnali eltávolíttatására, amennyiben a honlap üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.
11. JOG- ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
11.1. Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Ügyfélszolgálat 1.5. pontban rögzített elérhetőségein terjesztheti elő.
- telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
11.2. Egyéb jog- és igényérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen kialakult fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval folytatott egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak az Ügyfél rendelkezésére:
11.2.1. Panasztétel az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ weboldalon.
11.2.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Ügyfél békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását. Az eljárásra a fogyasztónak minősülő Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a fogyasztónak minősülő Ügyfél erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
11.2.3. Bírósági eljárás kezdeményezése Az Ügyfél jogosult a követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint.
12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
12.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, az ÁSZF alapján létrejövő szerződésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére, a magyar jog az irányadó, különös tekintettel - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.") - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire. Amennyiben az ÁSZF idegen nyelvű és a magyar változata között ellentmondás van, úgy a magyar nyelvű változat az irányadó.
Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Szolgáltató cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.
12.2. A Szolgáltató Online áruháza Linux alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
12.3.A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandónak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az online áruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.
A jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. szeptember 31-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.
Budapest, 2019. szeptember 31.

Nyomtatás E-mail